Hợp đồng vận chuyển

Sau khi quý khách đã đồng ý với chi phí và phương án vận chuyển, chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo hợp đồng để hai bên cùng ký kết. Hợp đồng được lập thành 2 bộ có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ một bản.

Bản hợp đồng trên được soạn thảo cho mọi dịch vụ có tại Chuyển Nhà 247 như:

Về Chuyển Nhà 247

Phạm Phước Thân (29/09/1991) tốt nghiệp đại học giao thông vận tải chuyên ngành Logistic. Hiện tại anh cũng đang là CEO & Co-Founder của Vận Tải Thân Thiện 247 (Chuyển Nhà 247), Vận Tải Thành Hưng ... Và nhiều công ty chuyên ngành Logistic khác.

0838.890.890